arc_01.jpg arc_02.jpg proemberh.bmp domiegyesuletfeketeelenk.bmp s2.jpg arc_04.jpg
Vissza a főoldalraSzűrőrendeletProjekt ajánlatÖkofaluEBCN/ECNColorektal
Ökofalu

Ökofalu létrehozásáról és működtetéséről: projekt leírás

Kontakt: Seffer Gabriella
okofalu@freemail.hu


A projekt alapvető célja Budapest maximum 100 km-es körzetében olyan gazdaság kialakítása, ahol munkaképes mozgássérültek érintettségüknek megfelelő munkával önellátó módon biotermékek előállításával és feldolgozásával foglalkoznak. A célkitűzés tulajdonképpen két égető társadalmi szükséglet megoldásában kíván legalább részleges megoldást találni.

1. a mozgássérültek olyan ellátása, foglalkoztatása és szükség szerint orvosi felügyelete, akik a kórházi ellátó rendszerből már kikerültek, otthoni felügyeletük nem minden esetben biztosított, társadalombiztosítási juttatásaik csak az elemi szükségletek kielégítésére elegendők (rokkant-nyugdíj, egyéb), de megmaradt vagy rehabilitálható képességeik aktív tevékenységet tesznek lehetővé.

2. az elnéptelenedő, elöregedő falvak életképességének növelése, részben az ottlakók révén fiatalítással, részben az óhatatlanul megnövekedő fogyasztási szint emelésével. Munkalehetőség teremtéssel és infrastrukturális beruházással ismét a pezsgő falusi életet feléleszteni.

Helyszín: keresésében alapvető szempont volt - város, vagy Budapest viszonylagos közelsége, valamint az alacsony lélekszámú őslakosság a családias jelleg (mindenki mindenkit ismer), amely körülmény a mentálisan is sérült emberek számára alapvető fontosságú. A kis alapterületű és átlátható településszerkezet, a mozgássérültek számára is kezelhető távolságok, ugyanezt indokolják.

Falunak Nógrádmarcalt választottuk ki. Nógrádmarcal a Cserhát hegységben található, 86 kilométerre Budapesttől és 8 kilométerre Balassagyarmattól, zsákfalu. Menetrendszerű buszjárat van.
A lakosság lélekszáma kb. 500 fő, jórészt idősebb emberek.
A falu teljesen közművesített (telefon-hálózat, internet kapcsolat működik, vezetékes dunai ivóvíz, gáz, aszfaltozott utak.) A falun belül nincs nagy szintkülönbség, az akadálymentes közlekedés megoldható.
A falu adottságai megfelelőek több alternatíva megvalósítására is (új épületek építése, meglévő épületek hasznosítása, a kettő kombinációja).
A falu polgármesterétől Sisa Gyulától szándéknyilatkozatot kaptunk, melyben a falu közgyűlése megszavazta, hogy a faluban rehabilitációs intézmény, „ökofalu” jöhessen létre.

A faluban több eladó, vagy esetleg bérbe vehető épület van. Ezek akadálymentesítés, átalakítás, felújítás után lakhatásra, munkahelyekre alkalmasak:
  • plébánia: használaton kívül, nagy területtel;
  • orvosi rendelő: sok lépcső, nehezen akadálymentesíthető, nagy épület (esetleg központi épületnek alkalmas)
  • polgármesteri hivatal melletti lakóház: nagy épület, nagy telekkel;
  • sportpálya melletti magtár: emeletes épület;

A fentieken kívül számos eladó lakóház van, változó állapotban, többnyire tornácos, földszintes épületek.

Intézmények:
Óvoda és iskola van (iskola 8 gyerekkel működik), valamint 100 adagos főzőkonyha, mely képes a rehabilitációs intézmény ellátására.
Üzlet, körorvosi ellátás van, saját busz.

Önellátás: Az intézmény megfelelő méretű telken megkezdheti az önellátó gazdálkodást, idővel a piacra termelést. Tervezünk falusi turizmust, illetve más országbeli, határon túli mozgássérülteknek üdültetést, tanfolyamokat, sportversenyeket stb.
Keresünk külföldi partnereket, esetleg testvérváros, ahol már működnek hasonló intézmények (pl. Usberg Németország stb.).

A falu haszna az előbbiekben elmondottakon túlmenően a meg növekedett fogyasztás, az óhatatlanul felmerülő külsős munkaigény. Megtartó erő lehet a többletbeteg az orvos és gyógyszerész szempontjából, valamint a valószínűleg elkerülhetetlen külsős idénymunka. Alkalmazott kell a szállításhoz, rakodáshoz, nagyobb beszerzésekhez, a javításokhoz, karbantartásokhoz.

Finanszírozás: A beruházás időszakában kizárólag külső forrásokra számíthatunk. Miután az ökofalu nem életfogytiglani elhelyezést biztosít, az idősek otthonában szokásos egyszeri nagy összegű befizetés elképzelhetetlen.
A kezdeményezés nem hitelképes, mert nem rendelkezik vagyonnal, és biztos megtérüléssel sem lehet számolni (bevezetetlen vállalkozásról lévén szó).
A kezdő tőkét magán- és közületi adakozásokból, hazai és Uniós pályázatokból kell előteremteni. Elkerülhetetlen, hogy a gondozottak havonta valamilyen összeggel hozzájáruljanak a közös kiadásokhoz. A munkájuk eredménye a közös kiadások fedezetéül kell, hogy szolgáljon, ugyanakkor valamilyen anyagi érdekeltségi rendszert ki kell dolgozni, és az illető lakó számlájára jóváírásra, vagy kifizetésre kerüljön. Utóbbinak egyrészt motivációs jelentősége van, másrészt az intézménytől való megválás esetén vitákhoz vezethet.

Jogi kérdések: A kiemelten közhasznú besorolás megszerzése fontos a különböző juttatások, adományok, adózás szempontjából. Elengedhetetlen minden egyes személlyel olyan egyedi szerződés megkötése, amely a jogokat és kötelezettségeket mindkét oldalról a lehető legkonkrétabban, határozottan és részletesen szabályozza és részletesen tartalmazza.
copyright © Egészséges Emberért 2006 - Minden jog fenntartva;
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.